Lafarge Cement
Górażdże Cement
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Cementownia Kraków – Nowa Huta
Dyckerhoff Polska

Ochrona konsumentów

Stowarzyszenie Producentów Cementu będąc instytucją założoną przez producentów cementu, od samego początku swojej działalności podejmowało szereg działań mających na celu podniesienie poziomu polskiego budownictwa, a także jakości cementu i betonu – podstawowych materiałów budowlanych współczesnego budownictwa.

Jedną z podjętych inicjatyw jest trwająca od kilkunastu lat Kampania Polski Cement, propagująca nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie z zastosowaniem technologii betonowych, a także cyklicznie podejmowane akcje na rzecz zwiększania świadomości konsumentów. Dzisiaj rynek materiałów budowlanych daje inwestorowi ogromne możliwości związane z wyborem technologii lub zastosowaniem różnego rodzaju materiałów. Jednak zasadniczym czynnikiem stojącym za wyborem produktów budowlanych, wciąż powinna być i pozostaje ich jakość.

W związku z występowaniem na rynku cementu o zaniżonej jakości Stowarzyszenie podjęło inicjatywę przygotowania i wdrożenia programu „Pewny Cement”. Celem programu jest zapewnienie końcowemu użytkownikowi cementu produktu o właściwościach zgodnych z wymaganiami normowymi.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta