Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Ochrona konsumentów

Stowarzyszenie Producentów Cementu będąc instytucją założoną przez producentów cementu, od samego początku swojej działalności podejmowało szereg działań mających na celu podniesienie poziomu polskiego budownictwa, a także jakości cementu i betonu – podstawowych materiałów budowlanych współczesnego budownictwa.

Jedną z podjętych inicjatyw jest trwająca od kilkunastu lat Kampania Polski Cement, propagująca nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie z zastosowaniem technologii betonowych, a także cyklicznie podejmowane akcje na rzecz zwiększania świadomości konsumentów. Dzisiaj rynek materiałów budowlanych daje inwestorowi ogromne możliwości związane z wyborem technologii lub zastosowaniem różnego rodzaju materiałów. Jednak zasadniczym czynnikiem stojącym za wyborem produktów budowlanych, wciąż powinna być i pozostaje ich jakość.

W związku z występowaniem na rynku cementu o zaniżonej jakości Stowarzyszenie podjęło inicjatywę przygotowania i wdrożenia programu „Pewny Cement”. Celem programu jest zapewnienie końcowemu użytkownikowi cementu produktu o właściwościach zgodnych z wymaganiami normowymi.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta