Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Kiedy mogą być problemy z dostarczeniem betonu towarowego na plac budowy?

Do wykonania betonowych i żelbetowych elementów nawet niewielkiego domu jednorodzinnego używa się teraz przede wszystkim gotowej mieszanki betonowej, dostarczonej z wytwórni betonu towarowego. I to nawet wtedy, gdy odległość od niej do placu budowy jest znaczna. Jest tak dlatego, że przygotowywanie betonu bezpośrednio na miejscu w niewielkiej betoniarce – będące kiedyś powszechną praktyką – jest obecnie po prostu nieopłacalne, także z powodu znacznego wydłużenia czasu budowy domu.

Nie bez znaczenia jest również to, że „wykręcona” na budowie mieszanka betonowa (Fot. 1) ma z wielu powodów gorszą jakość od tej z wytwórni. Również to, że jest ona wtedy dostarczana na deskowanie małymi porcjami i nie w sposób ciągły, nie sprzyja poprawnemu wykonaniu betonowych elementów domu. Z tych powodów mają one zazwyczaj obniżoną wytrzymałość i trwałość, co w skrajnych sytuacjach może nawet stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

Fot. 1 – Z betonu „wykręconego” na budowie obecnie wykonuje jedynie niewielkie pod względem objętościowym elementy domu

Zobacz: Dlaczego elementy wykonane z betonu z wytwórni są lepsze od tych z betonu „wykręconego” na budowie?

Zamawianie mieszanki betonowej

Na budowie domu jednorodzinnego to zwykle szef firmy wykonawczej zajmuje się zamawianiem w wytwórni betonu towarowego mieszanki betonowej o takich parametrach, by wszystkie betonowe i żelbetowe elementy domu były wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i sztuką budowlaną. 

Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ to on wie najlepiej, ile metrów sześciennych konkretnej mieszanki będzie potrzebował, o jakiej konsystencji i – co najważniejsze – w jakim terminie powinna być ona dostarczona na budowę. To on także decyduje, jakie ewentualnie domieszki powinna mieć mieszanka, by nawet w skrajnych warunkach pogodowych wykonane z niej elementy miały dobre parametry techniczne.

Zobacz: Jakie domieszki do betonu warto stosować na budowie domu?

Biorąc pod uwagę, że do podjęcia tych decyzji potrzebna jest odpowiednia wiedza i praktyka, trudno oczekiwać, że inwestor, który przeważnie nie ma wykształcenia budowlanego, będzie mógł być w jakimś zakresie pomocny w tej kwestii kierownikowi budowy. 

Jest jednak pewien etap, w którym pomoc inwestora może okazać się pożyteczna. Jest on związany ze sprawdzeniem, czy samochody dowożące mieszankę betonową, zwane popularnie betonowozami lub „gruszkami”, nie będą miały poważniejszych problemów z dojazdem na plac budowy oraz sprawnym jej dostarczaniem na deskowanie za pomocą pompy. 

W większości sytuacji dojazd do budowanego domu jest co najmniej na tyle szeroki i bezkolizyjny, że dostawa betonu towarowego odbywa się sprawnie (Fot. 2), a ewentualne utrudnienia są bez większego wysiłku pokonywane przez kierowców betonowozów i operatora pompy do betonu.

Fot. 2 – Zwykle nie ma problemów z dowiezieniem mieszanki betonowej z wytwórni na plac budowy

Czasem jednak tak nie jest. I to niezależnie od tego, czy działka, na której budowany jest dom, znajduje się w gęstej zabudowie miejskiej, czy też w otwartym, słabo zurbanizowanym terenie. 

Dojazd do działki budowlanej

Należy zdawać sobie sprawę, że betonowóz jest dużym samochodem. W większym wydaniu może mieć on prawie 10 metrów długości, 3 metry szerokości i 4 – wysokości. Dobrze jest więc sprawdzić, czy będzie on w stanie dojechać bez przeszkód z drogi publicznej na plac budowy.

Jeśli dodatkowo taki dojazd odbywać się będzie po drodze nieutwardzonej (Fot. 3), to warto tak zaplanować roboty betoniarskie, by dowożenie betonu towarowego z wytwórni nie odbywało się podczas długotrwałych obfitych deszczów lub zaraz po nich.

Fot. 3 – Betonowozy są ciężkimi pojazdami, więc ich przejazd po rozmiękłej  długotrwałymi deszczami nieutwardzonej drodze może być bardzo utrudniony 

Trzeba bowiem mieć świadomość, że na bardzo grząskiej drodze betonowóz, który potrafi ważyć nawet 30 ton, może się łatwo „zakopać”. Jego wyciągnięcie z błota – na przykład za pomocą ściągniętego czasem z daleka ciągnika siodłowego – może zająć sporo czasu. To opóźnienie w dostarczeniu mieszanki betonowej na plac budowy może nie tylko odbić na jej jakości, ale też zaszkodzić samemu betonowozowi. 

Utrudnienia w podawaniu betonu

Jeśli uda się bez większych problemów dojechać do placu budowy, to może się okazać, że – z powodu sąsiadującej z nim zabudowy – bardzo utrudnione jest podawanie mieszanki betonowej za pomocą zamontowanej na samochodzie pompy. Wtedy rozwiązaniem może być zamówienie pompy samojezdnej (Fot. 4), której wysięgnik ma długość nawet 50 m.  

Fot. 4 – Gdy nie da się podjechać w pobliże budowanego domu, to warto zamówić samojezdną pompę do betonu, która ma dłuższy wysięgnik niż te zamontowane na betonowozach

Czasem podawanie mieszanki betonowej może poważnie utrudnić przebiegająca wzdłuż drogi linia energetyczna niskiego napięcia (Fot. 5). Zaczepienie jej metalową częścią wysięgnika pompy może być niebezpieczne dla jej operatora, a dodatkowo na pewien czas pozbawić sąsiadów dostawy prądu. 

Fot. 5 – Bliskie sąsiedztwo przewodów linii energetycznej może utrudnić, a nawet uniemożliwić dostarczanie betonu towarowego na deskowanie

Gdy zdarzy się taka sytuacja, dobrze jest porozmawiać z szefami wytwórni betonu towarowego, bo przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności dobry operator jest w stanie podać mieszankę na deskowanie bez doprowadzania do awarii sieci elektrycznej (Fot. 6).

Fot. 6 – Da się bezpiecznie podawać mieszankę betonową nad przewodami elektrycznymi, jeśli pierwsze ramię pompy pozostanie wtedy nieruchome   

Beton towarowy z pewnego cementu

Jeśli najważniejsze elementy domu będą wykonywane z betonu towarowego, to jedno jest pewne – ani kierownik budowy, ani tym bardziej inwestor nie muszą się martwić, czy na pewno zamówiona w wytworni mieszanka została przygotowana z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Dla żadnej wytwórni – z wielu względów – nie jest bowiem opłacalne zastępowanie go jakąkolwiek mieszanką cementowo-popiołową o zazwyczaj nieznanym składzie, a przede wszystkim niespełniającą wymagań normy cementowej. 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT 

Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

Od czego zależy nośność, sztywność i trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych?

Dlaczego konstrukcje monolityczne można wykonywać tylko z żelbetu? 

Czy na małej budowie warto stosować betony wysokich klas?

Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić?

Jaka mieszanka betonowa najlepiej nadaje się do wykonywania elementów domu podczas mrozów?

Co zrobić, żeby układany podczas dużych upałów beton miał dobre parametry?

Jak zrobić dobry beton w warunkach małej budowy?

Jak na placu budowy przechowywać składniki do zrobienia betonu?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta