Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Dlaczego przed zakupem cementu warto uważnie sprawdzić napisy na workach?

Betonowe i żelbetowe elementy domu tylko wtedy będą miały projektowaną nośność i dużą trwałość, gdy zostaną wykonane z mieszanki betonowej o właściwym składzie i konsystencji. Najważniejsze jednak, by użyte do jej przygotowania składniki, czyli cement, kruszywo i woda, były dobrej jakości. Dotyczy to szczególnie cementu, który jako spoiwo ma decydujący wpływ na to, jakie parametry będzie miał później beton.

Większość żelbetowych i betonowych elementów nawet małego domu jest teraz wykonywana z betonu towarowego, przywiezionego z wytwórni. Dotyczy to przede wszystkim fundamentów, stropów i schodów. Do ich wykonania potrzeba tak dużych ilości mieszanki betonowej, że zamawianie jej w wytwórni jest po prostu tańsze. Szybciej też i mniejszym wysiłkiem przebiega wtedy budowa domu.

Zdarzają się jednak na budowie domu jednorodzinnego na tyle nieduże elementy z betonu, że do ich wykonania nie opłaca się zamawiać mieszanki w wytwórni. Wtedy warto ją zrobić na miejscu w betoniarce (Fot. 1), kupując wcześniej nie tylko żwir i piasek, ale oczywiście także cement w workach. 

Fot. 1 – Podczas budowy domu jednorodzinnego do wykonania małych elementów betonowych i żelbetowych opłaca się zrobić beton na miejscu w betoniarce 

Pamiętać jedynie należy, że podczas kupowania go w składzie lub hurtowni budowlanej trzeba być szczególnie czujnym, ponieważ można się pomylić i zamiast worków z pewnym cementem, wyprodukowanym w cementowni (Fot. 2), przez nieuwagę kupić takie, które zawierają jedynie mieszankę cementowo-popiołową.  

Fot. 2 – Przed zakupem trzeba zawsze upewnić się, czy w workach jest na pewno cement, wyprodukowany w cementowni

Byłby to duży błąd, ponieważ zastąpienie prawdziwego cementu jego mieszanką z różnego rodzaju popiołami, najczęściej niewiadomego pochodzenia, prawie zawsze ma swoje negatywne skutki. Dotyczy to nie tylko wytrzymałości wykonanych z jej użyciem elementów betonowych, ale także ich trwałości oraz odporności na zarysowania i korozję.

Czy beton też może korodować, podobnie jak stal?

Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

Nie należy tego robić także dlatego, że worek z mieszanką cementowo-popiołową kosztuje niewiele mniej niż worek z cementem, pochodzącym z cementowni. Oszczędności na tej zamianie są więc bardzo i małe i naprawdę nie warte ryzyka, jakie niesie to dla budowanego domu.

PROBLEMY Z REKLAMACJĄ 

Jest jeszcze jeden, bardzo ważny powód, dla którego należy sprawdzać, czy w workach, które mamy kupić, na pewno jest pewny cement, pochodzący z cementowni. Gdyby okazało się, że betonowe elementy domu, wykonane przez pomyłkę z mieszanki cementowo-popiołowej, nie mają oczekiwanych parametrów, to mamy bardzo małe szanse uzyskania od jej producenta rekompensaty za wynikłe z tego powodu szkody. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że na złą jakość betonu wpływ ma bardzo wiele czynników, a niewłaściwe spoiwo jest wprawdzie bardzo ważnym, ale tylko jednym z nich. 

Przygotowanie mieszanki na budowie. Zrobienie na palcu budowy dobrej jakości mieszanki betonowej jest bardzo trudne. Szczególnie kłopotliwe jest dozowanie zgodnych z recepturą ilości poszczególnych składników oraz przestrzeganie odpowiedniego czasu ich mieszania w betoniarce. Przy czym dotyczy to zarówno sytuacji, w której do jej przygotowania użyjemy cementu, jak i mieszanki cementowo-popiołowej. (Choć należy w tym miejscu podkreślić, że nie ma receptur na beton, którego składnikiem byłaby ta ostatnia.) 

Zobacz: Jak zrobić dobry beton w warunkach małej budowy?

Transport. Przygotowanej na budowie mieszanką nie podaje się jak betonu towarowego za pomocą pompy, lecz przewozi taczkami (Fot. 3) od betoniarki do miejsca betonowania elementu. Ponieważ teren budowy jest z reguły nierówny, więc może dojść do rozwarstwienia mieszanki, gdyż większe ziarna kruszywa opadają na dno. 

Fot. 3 – Podczas przewożenia mieszanki betonowej taczkami, może dojść do jej rozfrakcjonowania – grozi to obniżeniem nośności i odporności na rysy wykonanych z niej elementów 
Fot. 4 – Z powodu niewłaściwego wypełnienia deskowania betonem pręty zbrojeniowe nie mają do niego wystarczającej przyczepności i nie są chronione przed korozją

Układanie mieszanki. Także niewłaściwe układanie mieszanki w deskowaniu może być przyczyną tego, że beton jest porowaty, nie ma odpowiedniej wytrzymałości, a już na pewno nie zapewni otuliny prętom zbrojeniowym w elementach żelbetowych (Fot. 4)

Zagęszczanie mieszanki. Niezwykle ważne jest staranne zagęszczenie mieszanki zaraz po ułożeniu w deskowaniu. W dużych elementach powierzchniowych, takich jak stropy czy schody, najlepiej zrobić to za pomocą wibratora buławowego (Fot. 5). Warto użyć go także podczas wykonywania mniejszych elementów – jest wtedy duża szansa, że nie powstaną w nich „raki” (Fot. 6).

Dlaczego w elementach betonowych nie powinno być „raków”?

Fot. 5 – Świeżo ułożoną mieszankę betonową powinno się starannie zagęścić – najlepiej za pomocą wibratora wgłębnego
Fot. 6 – Z powodu braku odpowiedniego zagęszczenia mieszanki betonowej, w wykonanych elementach powstają „raki”

Zobacz: Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić?

Pielęgnacja świeżo wykonanych elementów. Brak starannej pielęgnacji w pierwszych dniach twardnienia betonu może bardzo negatywnie wpływać na jego jakość. Zbyt szybkie pozbywanie się wody zarobowej może spowodować, że wykonane z betonu elementy nie tylko nie będą miały wystarczającej nośności, ale staną się porowate, a także mniej odporne na zarysowanie. 

* * *

Jak z tego widać, nie będzie łatwo wykazać, że przyczyną złej jakości betonu jest użycie mieszanki cementowo-popiołowej, a nie zaniedbania na którymś z etapów wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. 

Wprawdzie dałoby się zapewne udowodnić winę zastosowania niewłaściwego spoiwa, na przykład zamawiając wykonanie badań laboratoryjnych, ale byłby to zabieg dość kosztowny. Do tego sprawa najpewniej oparłaby się o sąd, a to oznaczałoby dodatkowe wydatki i długi czas oczekiwania na werdykt.

Nie warto więc tego robić, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy tu o niewielkich elementach betonowych. Lepiej po prostu zadbać o to, by kupowany na budowę cement był na pewno pewnym cementem, wyprodukowanym w cementowni.

Zobacz: Jakie oznaczenia powinny mieć worki z cementem?

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

Co zrobić, żeby przygotowany na budowie beton był mocny i trwały?

Jak zrobić dobry beton w warunkach małej budowy?

Jak dozować składniki betonu przygotowywanego na budowie?

Jakiego cementu najlepiej użyć na budowie domu?

Jakie oznaczenia powinny mieć worki z cementem?

Jakiej wody można użyć do przygotowania mieszanki betonowej?

Jakie domieszki do betonu warto stosować na budowie domu?

Jak na placu budowy przechowywać składniki do zrobienia betonu?

Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić?

Dlaczego w elementach betonowych nie powinno być „raków”?

Czy beton też może korodować, podobnie jak stal?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta