Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Jakiej wody można użyć do przygotowania mieszanki betonowej?

Woda to jeden z czterech – obok cementu, żwiru i piasku – podstawowych składników betonu. Jest ona niezbędna, by mogło nastąpić wiązanie cementu. Od ilości wody w przygotowywanej mieszance betonowej zależą nie tylko jej konsystencja, ale w znacznym stopniu także późniejsze właściwości stwardniałego już betonu, takie jak wytrzymałość, szczelność, mrozoodporność i trwałość.

Dla parametrów technicznych betonu znaczenie ma jednak nie tylko to, ile wody – w proporcji do cementu, piasku i żwiru – dodaliśmy w trakcie przygotowywania jego mieszanki. Wbrew pozorom jej jakość jest równie ważna, jak pozostałych składników betonu.

Wiadomo oczywiście, że podstawową gwarancją tego, że beton będzie mocny i trwały jest użycie pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. Stosując do tego celu mieszanki cementowo-popiołowe, pochodzące z różnego rodzaju mieszalni, ryzykujemy, praktycznie bez żadnych korzyści finansowych, że beton nie będzie miał odpowiedniej wytrzymałości i trwałości.

Podobnie będzie, jeśli do wytworzenia mieszanki betonowej użyjemy kruszywa zabrudzonego gliną lub iłem, środkami chemicznymi lub cząstkami organicznymi.

Jednak użycie pewnego cementu i czystego, mocnego kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, nie zapewni nam dobrego betonu, jeśli do jego przygotowania użyjemy wody, która ze względu na swoje właściwości nie nadaje się do tego celu. Dotyczy to oczywiście także zapraw cementowych i cementowo-wapiennych.

DOBRA I ZŁA WODA DO BETONU
O tym, że jakość wody używanej do wyprodukowania betonu jest ważna, najlepiej świadczy to, że wymagania w stosunku do niej określa nawet norma budowlana (PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu).

Użycie złej wody do przygotowania mieszanki może mieć istotny wpływ na procesy wiązania cementu i twardnienia betonu oraz zmniejszyć jego parametry wytrzymałościowe, a także odporność na szkodliwe oddziaływanie środowiska zewnętrznego.

Generalnie woda zarobowa nie powinna mieć żółtawego zabarwienia i gnilnego zapachu. Nie może więc być to woda bagienna i ściekowa. W wodzie tej nie powinno być też detergentów oraz środków do mycia, prania i płukania, a także różnego rodzaju zawiesin chemicznych. Nie może też zawierać agresywnych zasad, kwasów, cukrów i soli. Z tego ostatniego powodu nie nadaje się do betonu woda morska, chyba że będą z niego wykonywane konstrukcje bez jakiegokolwiek zbrojenia stalowego.

Do zrobienia betonu na budowie na pewno bez żadnych obaw możemy użyć wody z wodociągu (Fot. 1). Jej jakość jest stale kontrolowana, a już samo to, że nadaje się do picia przez ludzi, jest najlepszą gwarancją, że nie zaszkodzi też betonowi. Do wody z innych źródeł powinniśmy już podchodzić z mniejszą lub większą rezerwą.

Nie będziemy mieć raczej problemów z użyciem do betonu wody ze studni głębinowej (Fot. 2), którą – pomimo że mamy dostęp do wodociągu – postanowiliśmy zrobić na działce, by dostarczoną przez nią wodą zasilać instalację automatycznego podlewania ogrodu.

Podobnie jest, jeśli do przygotowania mieszanki betonowej użyjemy wody z górskiego potoku (Fot. 3), która ze względu na jego szybki nurt i naturalne otoczenie nie powinna zawierać istotnych dla betonu zanieczyszczeń. O ile oczywiście w pobliżu jego górnego biegu nie znajdują się siedliska ludzkie lub miejsca hodowli zwierząt.

Na pewno jednak nie powinniśmy brać wody do zrobienia betonu z różnego rodzaju zastoisk wodnych, leśnych bajor, bagien lub stawów z bogatym życiem biologicznym (Fot. 4). Jest bowiem więcej niż pewne, że zawierają one w dużych ilościach bardzo szkodliwe dla betonu zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.

Uwaga! Jeśli mamy jakieś podejrzenia co do jakości wody, najlepiej jest sprawdzić jej skład, zlecając wykonanie badania stacji sanitarno-epidemiologicznej.

ZOBACZ TAKŻE:
Dlaczego na budowie domu warto używać tylko prawdziwego cementu?
Dlaczego beton powinno się robić ze żwiru i piasku?
Dlaczego mieszankę betonową po ułożeniu w formie trzeba starannie zagęścić?
Jak w niskiej temperaturze betonować elementy konstrukcyjne domu?
Jak w wysokiej temperaturze betonować elementy konstrukcyjne domu?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta