Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Który strop z betonu jest łatwiejszy do wykonania w domu jednorodzinnym?

Znajomość stopnia trudności wykonania poszczególnych rodzajów stropów z betonu może przydać się osobom, które zdecydowały się na budowę murowanego domu i właśnie poszukują wykonawcy robót budowlanych. Jest to o tyle ważne, że wśród stropów, stosowanych w domach jednorodzinnych, są takie, z których poprawnym wykonaniem poradzi sobie nawet firma z niezbyt dużym doświadczeniem budowlanym – byleby tylko była sumienna. 

Do wykonania niektórych stropów – nawet w tak niedużych budynkach jak domy jednorodzinne – potrzebna jest spora wiedza budowlana, a także umiejętności i doświadczenie w zakresie realizacji robót zbrojarskich i betoniarskich. Bez tego stropy te mogą nie mieć wymaganej nie tylko nośności i sztywności, ale i trwałości.

Oczywiście, dla budowanego domu jednorodzinnego ważne jest, żeby wszystkie elementy jego konstrukcji – poczynając od fundamentów, a na dachu kończąc – były poprawnie zaprojektowane i zrealizowane. Nie zmienia to faktu, że to właśnie stropy (Fot. 1) – nie tylko w domach piętrowych i z użytkowym poddaszem, ale i parterowych – pełnią szczególnie ważną rolę i dlatego muszą być wykonane profesjonalnie. 

Fot. 1 – Stropy żelbetowe pełnią bardzo ważną konstrukcyjną funkcję nie tylko w domach piętrowych, ale i w parterowych

Przede wszystkim dla bezpieczeństwa mieszkańców stropy muszą z odpowiednio dużym zapasem przenosić wszystkie występujące na nich obciążenia. Powinny to robić bez nadmiernych odkształceń – po pierwsze dlatego, że dla domowników chodzenie po ugiętych stropach jest stresujące, a po drugie – ściany działowe, wymurowane na uginających się stropach, rysują się, a nawet pękają. 

Zobacz: Dlaczego w domach ze stropami żelbetowymi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?

Należy także zdawać sobie sprawę z tego, że ważną funkcją stropów żelbetowych jest usztywnianie bryły budynku. Przy czym dotyczy to nie tylko domów wielokondygnacyjnych, ale i parterowych. Dzięki sztywnym stropom z betonu jest większa szansa, że nie dojdzie do uszkodzenia ścian nośnych domu, gdy grunt pod jego fundamentami zacznie drgać lub nierównomiernie osiadać.

Zobacz: Jaką rolę pełnią w budynku murowanym wieńce stropowe? 

Gęstożebrowe stropy częściowo-prefabrykowane

Niewątpliwie w domach jednorodzinnych najłatwiejsze do wykonania są różnego rodzaju stropy gęstożebrowe. Najczęściej są to stropy typu teriva. Składają się one z częściowo prefabrykowanych belek kratownicowych ze stopkami betonowymi, opartych na nich pustaków wypełniających (Fot. 2) oraz układanego na budowie betonu, z którego wykonane są górne części żeber oraz kilkucentymetrowa wierzchnia płyta (Fot. 3). Ułatwieniem jest także to, że niektórzy producenci dostarczają też dodatkowe kształtki betonowe, które przyspieszają wykonanie żeber rozdzielczych i wieńców stropowych. 

Fot. 2 – W częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych na betonowych stopkach kratownicowych belek opiera się pustaki wypełniające
Fot. 3 – Mieszanką betonową wypełnia się przestrzenie pomiędzy pustakami oraz wykonuje z niej górną płytę stropu oraz jego wieńce obwodowe

Za odpowiednią nośność i sztywność takich stropów w pewnym stopniu odpowiada producent ich belek i pustaków. Jednak to na wykonawcę domu spada pełna odpowiedzialność za poprawne ułożenie częściowo prefabrykowanych belek na ścianach, a w niektórych domach – także na żelbetowych podciągach, oraz ich montażowe podstemplowanie. On też odpowiada za poprawne ułożenie na belkach pustaków wypełniających oraz za wykonanie zbrojenia żeber rozdzielczych, wieńców i wylewek żelbetowych, a następnie – za właściwe ułożenie betonu na całym stropie.

Niewątpliwą zaletą częściowo prefabrykowanego stropu gęstożebrowego jest to, że do układania jego najcięższych elementów, czyli belek stropowych, nie potrzeba dźwigu. Oznacza to, że da się go w całości wykonać ręcznie. Pewnie dlatego wciąż jeszcze ten rodzaj stropu spotyka się najczęściej na budowie domów jednorodzinnych. 

Zobacz: Jakie są zalety częściowo prefabrykowanych stropów żelbetowych? 

Płytowe stropy monolityczne

Inaczej jest z żelbetowymi płytami stropowymi, które wykonuje się w całości na miejscu budowy i za których jakość odpowiada ekipa budowlana. Dotyczy to zarówno ich pełnego deskowania oraz przygotowania i montażu na nim zbrojenia stropu, jak i poprawnego ułożenia mieszanki betonowej, a następnie jej zagęszczenia i pielęgnacji przez pierwszy okres twardnienia betonu.  

Wszystkie te etapy wymagają od wykonawcy nie tylko dużej wiedzy, ale i doświadczenia, związanego z realizacją tego typu stropów. Dotyczy to szczególnie wykonania ich zbrojenia, do czego potrzebna jest umiejętność czytania rysunków konstrukcyjnych, a także wiązania prętów w szkielety zbrojeniowe (Fot. 4). Tym bardziej, że rzadko jeszcze w domach jednorodzinnych stosuje się siatki zbrojeniowe, przygotowane wcześniej w zakładzie prefabrykacji i przywiezione na budowę.

Fot. 4 – Możliwość wypożyczenia gotowych deskowań inwentaryzowanych (powtarzalnych) bardzo ułatwia i przyspiesza wykonanie żelbetowych płyt stropowych 
Fot. 5 – Do wykonania zbrojenia stropu żelbetowego potrzebna jest nie tylko umiejętność czytania rysunków konstrukcyjnych i wiązania prętów w szkielety

Pewnym ułatwieniem jest to, że obecnie inwentaryzowane (powtarzalne) deskowania (Fot. 5) takich stropów można łatwo i niedrogo wypożyczyć na czas ich wykonywania, a ich precyzyjne ustawienie umożliwiają metalowe podpory o regulowanej wysokości. 

Nie zmienia to jednak faktu, że monolityczne stropy płytowe są trudne w realizacji, więc ich wykonanie inwestor powinien powierzyć tylko takiej firmie, która ma już w tym zakresie spore doświadczenie.

Zobacz: Dlaczego w domach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się monolityczne stropy płytowe? 

Płytowe stropy prefabrykowane

W domach jednorodzinnych stosuje się też – żelbetowe lub sprężone – prefabrykowane płyty stropowe, które z reguły zawsze projektowane są dla konkretnego domu. Jest więc oczywiste, że za nośność i sztywność takich płyt, a zwykle także za ich poprawne ułożenie na ścianach domu, odpowiada producent oraz autoryzowana przez niego ekipa montażystów.

Takimi prefabrykowanymi stropami mogą być żelbetowe płyty kanałowe – kiedyś powszechnie stosowane w budynkach wielorodzinnych. Obecnie częściej są to – wykonane z sprężonego betonu – kanałowe płyty strunobetonowe. Na ścianach domu układa się je za pomocą dźwigu (Fot. 6) – przeważnie bezpośrednio z samochodu (montaż z kół), którym z zakładu prefabrykacji zostały przywiezione na budowę. 

Fot. 6 – Przywiezione na budowę prefabrykowane płyty strunobetonowe układa się na ścianach domu za pomocą dźwigu
Fot. 7 – Wykonawca domu musi jedynie wypełnić betonem zamki pomiędzy płytami oraz wykonać obwodowe wieńce stropowe

Zakres prac dla wykonawcy domu ogranicza się zwykle do wykonania obwodowych wieńców stropowych oraz wypełnienia betonem „zamków” wzdłuż podłużnych krawędzi płyt (Fot. 7), chroniących strop przed „klawiszowaniem” i zarysowaniem. 

Zobacz: Jakie są zalety stropów wykonanych z prefabrykowanych płyt sprężonych?

Do tej grupy stropów należy też zaliczyć – rzadziej spotykane w domach jednorodzinnych – częściowo prefabrykowane stropy płytowe typu filigran. Składają się one z wykonanych w wytwórni na indywidualne zamówienie cienkich płyt żelbetowych ze zbrojeniem kratownicowym, na których na budowie układa się warstwę betonu o grubości dostosowanej do ich obciążeń i rozpiętości. Tu oczywiście zakres prac po stronie wykonawcy domu jest większy niż przy płytach całkowicie prefabrykowanych, ale mniejszy niż przy częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych, a tym bardziej – przy żelbetowych płytach monolitycznych.

Stropy tylko z pewnego cementu

Bez względu na to, jaki rodzaj stropu będzie zastosowany w konkretnym domu, zawsze do jego wykonania powinna być użyta mieszanka betonowa, przygotowana z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni

W żadnym razie nie może on zostać zastąpiony jakąkolwiek mieszanką cementowo-popiołową, choćby dlatego, że nie spełnia ona wymagań normy cementowej (gdyby tak było nazywałaby się cementem!). Jeszcze ważniejsze jest to, że beton, w którym spoiwem byłaby taka mieszanka, mógłby nie mieć odpowiedniej wytrzymałości, a przede wszystkim trwałości. 

Podczas wykonywania stropów z betonu zagrożenie z tego tytułu jest najczęściej niewielkie. Nawet na budowie małych domów jednorodzinnych do wykonania stropów potrzeba na tyle dużo mieszanki betonowej, że nie przygotowuje się jej na placu budowy w betoniarce, tylko zamawia w wytwórni betonu towarowego, skąd jest przywożona betonowozami. Jest to najlepsza gwarancja, że mieszanka betonowa zostanie przygotowana z pewnego cementu, pochodzącego z cementowni, ponieważ żadnej wytwórni nie opłaca się – także finansowo – użyć do tego celu mieszanki cementowo-popiołowej.

Zobacz: Dlaczego na budowie domu warto używać tylko prawdziwego cementu?

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które stropy z betonu stosuje się w domach jednorodzinnych najczęściej?

Który strop jest lepszy: monolityczny czy częściowo prefabrykowany? 

Jak układać i zagęszczać beton w monolitycznych stropach żelbetowych? 

Co w stropach żelbetowych rozdzielają żebra i pręty rozdzielcze? 

W jakich domach jednorodzinnych warto zastosować monolityczne stropy płytowe? 

Dlaczego w prostokątnych płytach żelbetowych większe zbrojenie jest równoległe do ich mniejszego boku? 

Czym grożą błędy popełnione podczas wykonywania stropu monolitycznego?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta