Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Dlaczego w domach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się monolityczne stropy płytowe?

Jeszcze do niedawna w domach jednorodzinnych wykonywano przede wszystkim częściowo prefabrykowane stropy gęstożebrowe. Ostatnio coraz częściej są one zastępowane monolitycznymi stropami płytowymi. Decydujący wpływ na taką zmianę miały zarówno dostępność inwentaryzowanych deskowań, które można teraz łatwo wypożyczyć za niezbyt duże pieniądze, jak i powszechne stosowanie betonu towarowego, który nawet na budowy małych domów jest na zamówienie terminowo przywożony z wytwórni betonowozami.

Na rosnącą popularność monolitycznych stropów płytowych wpływ ma oczywiście także to, że projektanci domów jednorodzinnych nie obawiają się już, że małe firmy, które je budują, mogą sobie nie poradzić z ich realizacją. Nie jest bowiem budowlaną tajemnicą, że poprawne wykonanie stropu gęstożebrowego, na przykład typu teriva (Fot. 1), jest w porównaniu z nimi mniej skomplikowane i szybsze, choć oczywiście też wymaga od wykonawców doświadczenia i staranności.   

Fot. 1 – Częściowo prefabrykowany strop typu teriva składa się z kratownicowych belek i pustaków stropowych oraz betonu układanego na nich na budowie
Fot. 2 – Przed betonowaniem gęstożebrowego stropu typu teriva jego częściowo prefabrykowane belki montażowo podpiera się jedynie prostym stemplowaniem 

Wynika to między innymi z tego, że stropy gęstożebrowe nie wymagają pełnego deskowania, a jedynie „skromnego” podstemplowania (Fot. 2) częściowo prefabrykowanych belek kratownicowych, przed ułożeniem na nich pustaków stropowych. Także betonowanie takich stropów jest łatwiejsze niż monolitycznych – także z tego powodu, że zużywa się wtedy mniejszych ilości mieszanki betonowej.  

Zobacz: Jakie są zalety częściowo prefabrykowanych stropów żelbetowych? 

Odpowiedzialność wykonawców za jakość stropów monolitycznych

Decydując się na realizację żelbetowych stropów płytowych w małym domu, firma wykonawcza – jeśli chce zrobić je poprawnie – ma do pokonania kilka trudnych etapów. Przede wszystkim jednak musi zdawać sobie sprawę z tego, że to, czy stropy te będą miały odpowiednią nośność, sztywność i trwałość, zależy nie tylko od autorów projektu konstrukcyjnego, ale i – co najmniej w takim samym stopniu – od niej samej. Dlatego przy stropach monolitycznych jej odpowiedzialność jest dużo większa niż wtedy, gdy w domu zaprojektowano częściowo prefabrykowane stropy gęstożebrowe.

Zobacz: Czym grożą błędy popełnione podczas wykonywania stropu monolitycznego?

Deskowanie stropu

Poprawne deskowanie stropu monolitycznego jest sprawą podstawową. Bez tego jego dolna powierzchnia – w najlepszym razie – nie będzie równa i pozioma (jeśli nie liczyć ewentualnego ułożenia deskowania z ujemną strzałką ugięcia). Gorzej, jeśli stemplowanie deskowania nie będzie mocne i podparte w sposób stabilny. Wtedy podczas betonowania stropu może się ono „rozjechać” i świeży beton znajdzie się mniej więcej 3 metry niżej niż powinien.

Takie zdarzenie jest mało prawdopodobne, jeśli jest to deskowanie inwentaryzowane (powtarzalne) z impregnowanymi blatami, systemowymi belkami i metalowymi stemplami o regulowanej wysokości (Fot. 3). Dlatego, jeśli wykonawca próbuje wykonać strop monolityczny na deskowaniu wykonanym z desek i podpieranym drewnianymi stemplami (Fot. 4), to lepiej zrezygnować ze stropu monolitycznego albo… z wykonawcy. 

Fot. 3 – Deskowanie inwentaryzowane składa się z blatów, drewnianych belek oraz metalowych stempli o regulowanej wysokości
Fot. 4 – Deskowania z pojedynczych desek raczej nie spotyka się już na budowach spełniających współczesne standardy

Zobacz: Dlaczego rodzaj deskowania może mieć wpływ na jakość żelbetowego stropu płytowego?

Zbrojenie stropu

Podczas realizacji żelbetowych stropów monolitycznych bardzo istotna jest umiejętność czytania rysunków konstrukcyjnych, znacznie ważniejsza niż przy częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych. Bez tego nie da się tak wykonać szkieletu zbrojeniowego (Fot. 5), by strop miał później parametry zgodne z jego projektem. Dotyczy to zarówno średnicy, długości i ukształtowania prętów, jak i ich rozstawu oraz rozmieszczenia na deskowaniu.

Fot. 5 – Wykonanie zbrojenia monolitycznego stropu płytowego na podstawie rysunków konstrukcyjnych nie jest sprawą prostą
Fot. 6 – Widoczne od spodu płyty stropowej rdzewiejące pręty zbrojeniowe nie świadczą dobrze o umiejętnościach wykonawcy

Ważne jest także, by dolne pręty zbrojenia stropu były oddzielone od powierzchni deskowania – najlepiej za pomocą specjalnych plastikowych podkładek dystansowych, odpowiednio dobranych do ich średnicy. Bez nich pręty te – po zabetonowaniu stropu – znajdą się na spodzie płyty stropowej (Fot. 6) i nie będą miały właściwej otuliny betonowej, która zapewnia im nie tylko ochronę przed korozją, ale i właściwą przyczepność do betonu. 

Zobacz: Dlaczego właściwe otulenie prętów zbrojeniowych jest dla konstrukcji żelbetowych takie ważne? 

Betonowanie stropu

Właściwe betonowanie płytowych stropów monolitycznych jest szczególnie ważne, ponieważ – w przeciwieństwie do belek czy słupów – stosunek ich grubości do długości i szerokości jest bardzo mały. Dlatego ekipa wykonawcza (Fot. 7) musi być do tego dobrze przygotowana, by w miarę szybko – ale zawsze starannie – ułożyć mieszankę betonową na deskowaniu, a następnie odpowiednio ją zagęścić (najlepiej za pomocą wibratorów wgłębnych) oraz wypoziomować i wyrównać górną powierzchnię stropu. 

Fot. 7 – Do poprawnego zabetonowania stropu płytowego potrzebna jest kilkuosobowa i doświadczona ekipa wykonawcza
Fot. 8 – Dobrze wykonany monolityczny strop płytowy ma poziomą i równą powierzchnię, zarówno od góry, jak i od dołu 

Nie należy też zapominać o pielęgnacji świeżo wykonanego stropu przez pierwsze kilka dni po jego zabetonowaniu, by nie powstały w nim rysy skurczowe, a twardniejący beton nabrał odpowiedniej wytrzymałości. Tylko wtedy płytowy strop monolityczny będzie miał równą i gładką powierzchnię, zarówno od góry, jak i od spodu (Fot. 8).

Zobacz: Jak układać i zagęszczać beton w monolitycznych stropach żelbetowych? 

Beton z pewnego cementu

Oczywiście monolityczne stropy płytowe – podobnie zresztą jak wszystkie  elementy częściowo prefabrykowanych stropów gęstożebrowych – muszą być wykonane z mieszanki, przygotowanej wyłącznie z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni.

Na szczęście do wykonania takich stropów potrzeba tak dużych ilości mieszanki betonowej, że żadna firma wykonawcza nie zdecyduje się na „wykręcanie” jej w betoniarce na placu budowy, tylko zamówi ją w wytwórni. Jest to najlepszą gwarancją na to, że mieszanka, z której wykonany jest strop nawet małego domu, zostanie przygotowana z pewnego cementu, pochodzącego z cementowni. Żadna bowiem wytwórnia betonu towarowego nie zaryzykuje – także ze względów finansowych – użycia do tego celu różnego rodzaju mieszanek cementowo-popiołowych o nieznanym składzie i niepewnych właściwościach.   

Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Do czego w konstrukcjach żelbetowych stal jest potrzebna betonowi, a beton – stali?

Które stropy z betonu stosuje się w domach jednorodzinnych najczęściej?

Który strop jest lepszy: monolityczny czy częściowo prefabrykowany? 

Jak zapewnić właściwą otulinę prętom zbrojeniowym?

Dlaczego w prostokątnych płytach żelbetowych większe zbrojenie jest równoległe do ich mniejszego boku? 

Dlaczego w domach ze stropami żelbetowymi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? 

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta