Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Jakie zbrojenie stosuje się w narożach żelbetowych stropów płytowych?

Monolityczne płyty żelbetowe – podobnie jak inne stropy w budynkach – projektuje konstruktor. To on ma za zadanie tak dobrać ich grubość i zbrojenie, by bez nadmiernych ugięć i z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa przeniosły przewidziane dla nich obciążenia. Przy czym dla grubości i zbrojenia płyt stropowych znaczenie ma również rodzaj tych obciążeń – czy są równomiernie rozłożone, czy skupione, czy może i takie, i takie. 

Dla grubości i zbrojenia pojedynczych płyt żelbetowych bardzo istotne znaczenie ma też ich schemat statyczny, czyli – mówiąc w uproszczeniu – w jaki sposób ich poszczególne krawędzie są oparte na ścianach lub belkach. 

W zależności od tego, czy krawędzie te opierają się na nich swobodnie, czy też są w nich zamocowane, płyty różnią się rozmieszczeniem prętów zbrojeniowych. Te, które mają krawędzie zamocowane, muszą mieć – oprócz zbrojenia przęsłowego (dołem) – także górne zbrojenie podporowe (Rys. 1 i Fot. 1). Przy czym jako zamocowane traktuje się także krawędzie tych płyt, które nad podporą łączą się monolitycznie z sąsiednimi (są płytami wieloprzęsłowymi).

Rys. 1 – W płytach, które mają zamocowane krawędzie, oprócz przęsłowego (dolnego), niezbędne jest także zbrojenie podporowe (górne) 
Fot. 1 – Do wykonania podporowego zbrojenia płyty żelbetowej można wykorzystać część prętów odgiętych ze zbrojenia przęsłowego  

Zobacz: Dlaczego konstrukcje monolityczne można wykonywać tylko z żelbetu? 

Płyty krzyżowo zbrojone

Gdy powierzchnia żelbetowych płyt stropowych ma kształt prostokąta lub kwadratu, to ich zbrojenie, o odpowiednim rozstawie i średnicy prętów, układa się w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach (Fot. 2). To dlatego mówi się o nich, że są dwukierunkowo albo krzyżowo zbrojone. Dotyczy to zarówno zbrojenia przęsłowego, jak i podporowego.

Fot. 2 – W żelbetowych stropach płytowych ukształtowanie zbrojenia zależy od tego, czy ich krawędzie są zamocowane na podporach, czy też są na nich swobodnie podparte

Zobacz: Dlaczego w prostokątnych płytach żelbetowych większe zbrojenie jest równoległe do ich mniejszego boku? 

Jeśli w takich stropach nie ma większych otworów, na przykład na duże kominy lub schody, to jedyne zaburzenie w rozmieszczaniu prętów występuje w ich narożach.

Zbrojenie w narożach płyt

Płyty żelbetowe o krawędziach swobodnie (lub prawie swobodnie) opartych na ścianach zewnętrznych występują w domach parterowych, których poddasze nie jest przeznaczone na cele mieszkalne. W takich domach połacie stromych dachów mają zwykle stosunkowo małe pochylenie, a ich więźby dachowe  – przez konstrukcję składającą się z płatwi i słupów – obciążenia z dachu przekazują w większości na strop. 

Jest to niekorzystne, ponieważ strop żelbetowy jest wtedy silnie obciążony, może mieć duże ugięcia, a jego naroża unoszą się, bardzo często powodując pękanie narożników ścian. Przeważnie takie rysy powstają w spoinach pomiędzy ostatnim i przedostatnim rzędem pustaków lub bloczków i związane są z unoszeniem się narożnych krawędzi płyt (Fot. 3 i 4).

Fot. 3 – Unoszenie naroży żelbetowej płyty stropowej powoduje pękanie narożnika podpierającej ją ściany 
Fot. 4 – Najczęściej pęknięcie widoczne jest w spoinie pomiędzy przedostatnim i ostatnim rzędem bloczków lub pustaków 

Jest to najlepszym dowodem na to, że takie płyty są w tych miejscach rozciągane dołem i mogłyby się w nich pojawić rysy, biegnące od naroża płyty pod kątem około 45 stopni. To dlatego w takich miejscach płyt daje się dołem ukośne zbrojenie (Fot. 5).

Fot. 5 – Jeśli w narożu krawędzie żelbetowej płyty stropowej nie są zamocowane, to zbroi się ją dołem ukośnymi prętami  
Fot. 6 – Ukośnego zbrojenia dolnego nie potrzebują płyty, które mają naroża zamocowane w ścianach wyższej kondygnacji 

Podobne zbrojenie nie jest potrzebne w narożach płyt, których krawędzie w domach piętrowych będą dociśnięte od góry ścianami górnej kondygnacji (Fot. 6). Tak jest również w domach z mieszkalnym poddaszem, w których stropy płytowe do ścian parteru dociskają ściany szczytowe oraz kolankowe, na których opiera się więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej lub krokwiowej. 

Żelbetowe stropy płytowe zawsze z pewnego cementu

Niezależnie od tego, jak zbrojone są płytowe stropy żelbetowe i ich naroża, powinny być one wykonane z mieszanki betonowej, do której przygotowania użyto pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni. W żadnym razie nie może to być mieszanka cementowo-popiołowa, w której do pewnego cementu, dodano popioły o nieznanym zwykle składzie.

Na szczęście do wykonania stropów nawet w niewielkim domu jednorodzinnym potrzeba na tyle dużo mieszanki betonowej, że zamawia się ją w wytwórni, a nie przygotowuje na placu budowy. To jest najlepsza gwarancja, że płyty żelbetowe zostaną wykonane z pewnego cementu, pochodzącego z cementowni. Żaden bowiem producent betonu towarowego nie zdecyduje się – z bardzo wielu względów – na użycie do jego wytworzenia mieszanki cementowo-popiołowej, która przede wszystkim nie spełnia wymagań normy cementowej.

Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Które stropy z betonu stosuje się w domach jednorodzinnych najczęściej? 

Który strop jest lepszy: monolityczny czy częściowo prefabrykowany? 

Dlaczego w domach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się monolityczne stropy płytowe? 

Dlaczego w domach ze stropami żelbetowymi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? 

Jak układać i zagęszczać beton w monolitycznych stropach żelbetowych?

Dlaczego bardziej opłaca się zrobić grubszy strop żelbetowy zamiast silnie go zbroić?

Co w stropach żelbetowych rozdzielają żebra i pręty rozdzielcze? 

Czym grożą błędy popełnione podczas wykonywania stropu monolitycznego?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta