Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Czym keramzytobeton różni się od zwykłego betonu?

W betonie zwykłym, który jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych, kruszywem najczęściej są rozdrobnione twarde skały magmowe (granit, bazalt), mające postać żwiru (kruszywo naturalne) lub tłucznia (kruszywo łamane). W keramzytobetonie, jak wskazuje jego nazwa, kruszywo kamienne jest zastąpione keramzytem, czyli lekkim kruszywem sztucznym o zróżnicowanej granulacji, produkowanym przez wypalanie w wysokiej temperaturze pęczniejących glin ilastych.

Keramzyt jest znacznie lżejszy od kruszywa kamiennego – dla frakcji 8-20 mm jego gęstość może być nawet ponad 7 razy mniejsza niż naturalnego żwiru. Dlatego wykonany z keramzytu beton zaliczany jest do lekkich, chociaż różnice w ciężarze objętościowym betonu zwykłego i keramzytobetonu nie są już oczywiście tak duże jak pomiędzy użytymi do ich wykonania kruszywami. Keramzytobeton ma bowiem gęstość w granicach 700-1600 kg/m³, podczas gdy beton zwykły od 2000 do 2600 kg/m³.

Keramzytobeton – pod wieloma względami bardzo podobny do betonu zwykłego – ma od niego co najmniej dwukrotnie mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Jest to zapewne główny powód, dla którego do wykonania elementów konstrukcyjnych – fundamentów, stropów, belek i słupów nie tylko w domach jednorodzinnych -powszechnie używa się betonu zwykłego.  

Elementy ścienne z keramzytobetonu

Dzięki właściwościom termicznym keramzytu, keramzytobeton jest dużo „cieplejszy” od betonu zwykłego. Przy gęstości 1000 kg/m³ jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi około 0,38 W/(mK) – jest więc prawie 4,5 raza mniejszy niż betonu żwirowego o gęstości 2400 kg/m³. Jeśli z keramzytobetonu zostaną wykonane pustaki ścienne, to – dzięki dużej liczbie kanałów powietrznych – wartość ich współczynnika λ spada do poziomu 0,22 W/(mK). 

Nawet jednak wtedy nie jest to na tyle „ciepły” materiał murowy, żeby można było z niego wykonywać zewnętrzne ściany jednowarstwowe (bez dodatkowego ocieplenia), spełniające pod względem termicznym obowiązujące wymagania Warunków Technicznych. Przy czym dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych, wykonanych z pustaków keramzytobetonowych (Fot. 1), jak i – tym bardziej – z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych, przeznaczonych do szybkiej budowy domów jednorodzinnych.

Fot. 1 – Ściany z pustaków keramzytobetonowych nie są tak popularne jak te, z pustaków ceramicznych czy bloczków betonu komórkowego i wapienno-piaskowych

Elementy budowlane z keramzytobetonu

Dominacja betonu zwykłego w murowanych domach, których w Polsce buduje się najwięcej, nie oznacza wcale, że nie spotyka się w nich elementów wykonanych z keramzytobetonu. Najwięcej jest ich w gęstożebrowych stropach typu teriva, w których z keramzytobetonu wykonuje się nie tylko pustaki wypełniające (Fot. 2), ale także różne rodzaje dodatkowych elementów, które ułatwiają i przyspieszają ich realizację. Są to nie tylko kształtki, które umożliwiają – bez dodatkowego deskowania – zabetonowanie nie tylko obwodowych wieńców takich stropów (Fot. 3), ale i ich żeber rozdzielczych. 

Fot. 2 – W żelbetowych stropach gęstożebrowych typu teriva pustaki wypełniające wykonane są zazwyczaj z keramzytobetonu 
Fot. 3 – Z keramzytobetonu wykonuje się też kształtki zastępujące deskowanie wieńców stropowych i żeber rozdzielczych

Keramzytobeton znajduje też zastosowanie w produkcji elementów prefabrykowanych kominów z przewodami wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi (Fot. 4). Tutaj duża izolacyjność termiczna keramzytobetonu bardzo przydaje się wtedy, gdy okresowo nagrzewane kominy znajdują się w pomieszczeniach mieszkalnych. Ma ona również korzystny wpływ na siłę ciągu w przewodach wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zwłaszcza na tych odcinkach, które przebiegają przez nieogrzewane fragmenty poddasza (Fot. 5).

Fot. 4 – Większość domów jednorodzinnych ma teraz kominy wykonane z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych
Fot. 5 – Dobre właściwości termiczne keramzytobetonu przydają się nie tylko w kominach spalinowych, ale i wentylacyjnych

Zawsze z pewnego cementu

Niezależnie od tego, czy jest to beton zwykły, czy keramzytobeton, zawsze musi być wykonany z mieszanki betonowej, w której spoiwem jest pewny cement, wyprodukowany w cementowni. Gdyby zamiast niego zastosowano jakąkolwiek mieszankę cementowo-popiołową, to wykonane z keramzytobetonu elementy budowlane nie miałyby oczekiwanych parametrów technicznych, a przede wszystkim trwałości.

Zobacz: Dlaczego do budowy domu należy używać tylko pewnego cementu?

Na szczęście zarówno drobnowymiarowe elementy stropowe i kominowe, jak i tym bardziej wielkowymiarowe elementy prefabrykowanych domów z keramzytobetonu oferowane są przez profesjonalne wytwórnie. Można więc mieć pewność, że żadna z nich nie zaryzykuje zastąpienia mieszanką cementowo-popiołową pewnego cementu, pochodzącego z cementowni, ponieważ im się to – z wielu względów – po prostu nie opłaca.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Jakiego cementu najlepiej użyć na budowie domu?

Jakiej wody można użyć do przygotowania mieszanki betonowej? 

Jakie domieszki do betonu warto stosować na budowie domu?

Co zrobić, żeby przygotowany na budowie beton był mocny i trwały?

Jak dozować składniki betonu przygotowywanego na budowie?

Czy beton jest rzeczywiście tak samo kruchy jak kamień?

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta