Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Jak powstaje cement?

Wszyscy mamy z nim bezpośredni lub pośredni kontakt, znamy jego różne rodzaje i zastosowania. Trudno wyobrazić sobie współczesne budownictwo bez cementu. Ale czy wiemy jak powstaje?

Powstawanie klinkieru

Z pewnością sam termin „klinkier” jest znany z powodu powszechnego stosowania tzw. płytek klinkierowych, służących do dekoracji elewacji budynków. Ten surowiec powstaje w procesie wypalania piasku i gliny, w temperaturze 1100 st. C. Jednak nie o takim klinkierze tutaj mówimy. Ten, który nas interesuje (zwany portlandzkim), powstaje ze skał wapiennych (margle, gliny) wydobywanych w kopalni oraz dodatków. Wszystkie te składniki są mielone, a powstała mąka surowcowa jest wypalana w piecu obrotowym, gdzie temperatura gazów sięga 2000 st. C.

Proces mielenia

Tak przygotowany klinkier trafia do specjalnych młynów. W zależności od pożądanych właściwości przyszłego cementu, dodaje się do niego adekwatne składniki. Najczęściej są to: gips naturalny lub syntetyczny, żużel hutniczy lub popiół krzemionkowy. Składniki te są ze sobą mielone, w odpowiednich proporcjach. Otrzymany cement jest magazynowany w silosach, a następnie pakowany do worków lub ładowany do cystern samochodowych i kolejowych.

Wybór

Przedstawiony sposób produkcji cementu w cementowni zapewnia wysoką jakość oferowanego produktu, dzięki przestrzeganiu rygorystycznych norm, dotyczących całego procesu wytwarzania. Warto pamiętać o tym, że gwarancją wyboru cementu spełniającego oczekiwania konsumentów, jest jego produkcja w cementowni i obecność na opakowaniu certyfikatu Pewny Cement.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta