Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Dlaczego warto budować drogi z betonu?

Często mimowolnie przyswajamy do naszej świadomości pewne obiegowe opinie dotyczące betonu, szczególnie w kontekście budowy dróg. Jednak warto przyjrzeć się niektórym z nich i spróbować wyjaśnić zaistniałe wątpliwości i niejasności.

Mit 1: Tylko w krajach ubogich buduje się drogi z betonu

Cóż, jeżeli do tej grupy można zaliczyć Kanadę, Stany Zjednoczone, Niemcy, Belgię czy Austrię, to warto aspirować do tego grona. To właśnie wymienione państwa mogą pochwalić się najlepiej rozwiniętą siecią dróg, budowaną w oparciu o technologie betonowe. Co więcej –  w krajach wysoko rozwiniętych udział dróg o tego rodzaju nawierzchni wynosi prawie 40%, a wśród państw rozwijających się jedynie 2%! W Polsce sieć dróg krajowych wynosi ponad 18 tys. km, z czego jedynie ok. 600 km to drogi betonowe. Niemniej GDDKiA w nowej perspektywie finansowania unijnego, ma zamiar wspierać inwestycje komunikacyjne wykorzystujące technologie budowy dróg z betonu. Stąd też w najbliższych latach sytuacja w naszym kraju w tym zakresie, może ulec zasadniczej zmianie.

Mit 2: Beton jest za drogi

Kiedyś mieliśmy do czynienia z sytuacją, że faktycznie asfalt był tańszy budulcem, stosowanym w budownictwie drogowym. Ale to już przeszłość. Należy pamiętać, że asfalt to efekt destylacji ropy naftowej, która w Polsce w ok. 90% jest importowana z Rosji. W kontekście sytuacji na rynku paliw, krajowa produkcja cementu i dalej betonu, w oparciu o lokalne pokłady minerałów, nieobciążona ryzykiem walutowym oraz nadmiernymi opłatami tranzytowymi, wypada korzystnie – z punktu widzenia całości rodzimej gospodarki. Warto podkreślić, że koszty budowy dróg betonowych lub asfaltowych są bardzo podobne. Jednak to nawierzchnie z betonu wytrzymują od 30 do 50 lat, w przeciwieństwie do tych z asfaltu, które często wymagają remontu po 10-15 latach, co automatycznie podwyższa koszty eksploatacji.

Mit 3: Beton nie nadaje się do miasta

Podnoszonym często „mitycznym” problemem jest trudniejsze niż w przypadku asfaltu skuwanie betonu na śródmiejskich jezdniach w przypadku robót podziemnych (np. naprawa kanalizacji). Otóż, niezależnie od tworzywa, trzeba daną warstwę jezdni usunąć. Natomiast po przeprowadzeniu np. naprawy sieci wodociągowej, wypełnienie ubytku można sprawnie wykonać za pomocą dodatków, przyspieszających wiązanie betonu. Jeżeli zaś mamy do położenia nową instalację, to dziś stosuje się metody nieinwazyjne, umożliwiające zachowanie nawierzchni niezmienionym kształcie.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta