Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Kupujemy cement

Ile razy stojąc w hurtowni lub w markecie budowlanym zastanawialiście się, jaki cement wybrać i co symbolizują poszczególne oznaczenia na opakowaniach? Postaramy się przyjrzeć bliżej tej kwestii, aby ułatwić wybór właściwych produktów.

Zgodność z prawem

Może to zabrzmi dziwnie, ale jest to pierwsza kwestia, którą należy zweryfikować przed wyborem worka z cementem. Mianowicie chodzi tu o spełnienie przez produkt norm „Ustawy o wyrobach budowlanych”. Cement, wyprodukowany w granicach ustalonych przez ustawodawcę, jest oznaczony literami CE (dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej) lub B (można sprzedawać go tylko na terenie Polski).

Ponadto konieczną jest obecność znaku Xi – to wymagana przez Ministerstwo Zdrowia informacja o możliwym zagrożeniu dla zdrowia. Niezwykle istotne są informacje, które mówią o czasie i warunkach przechowywania cementu: powinny być czytelne i zrozumiałe dla klienta. Dlaczego są tak ważne? Ponieważ wskazują na okres działania czynników hamujących uwalnianie szkodliwego chromu, co również jest regulowane odpowiednim rozporządzeniem.

Zgodność z przeznaczeniem

Aby dokonać dobrego wyboru, należy wiedzieć, do czego będziemy wykorzystywać cement. Dzięki temu możemy wybrać jego rodzaj, najbardziej adekwatny do potrzeb. Główny podział cementów ze względu na zawartość czystego cementu jest symbolizowany przez oznaczenia od CEM I do CEM V. Im wyższa liczba porządkowa, tym więcej dodatków. Ale nie oznacza to, że  cement z dodatkami jest słabej jakości. On po prostu ma inne zastosowania.

Kody literowe

Na opakowaniach cementu można znaleźć różne informacje dotyczące produktów, opisane przez system oznaczeń literowych. Poniżej znajdują się symbole cech fizykochemicznych cementu:

 • MSR – średnia odporność na siarczany,
 • HSR – wysoka odporność na siarczany,
 • LH – cement o niskim cieple hydratacji,
 • NA – cement o niskiej zawartości alkaliów.

Dodatkowe oznaczenia literowe określają zawartość innych minerałów bądź związków chemicznych, stanowiących dodatek do podstawowego składnika cementu, jakim jest klinkier (symbolizowanego literą K):

 • D – pył lotny krzemionkowy,
 • L – wapień mielony,
 • LL – wapień mielony (węgiel organiczny <0,2%),
 • M – brak dominacji któregokolwiek ze składników, innych niż klinkier,
 • S – granulowany żużel wielkopiecowy,
 • P – pucolana naturalna,
 • Q – pucolana naturalna wypalana,
 • T – łupek palony,
 • V – popiół lotny krzemionkowy,
 • W – popiół lotny wapienny.

Wytrzymałość na ściskanie

To jeden z najważniejszych parametrów betonu, uwarunkowany właściwościami cementu. Wytrzymałość normowa (przewidziana przez Polskie Normy) wskazuje na to, jaki nacisk (w MPa) wytrzymuje beton po 28 dniach. Dlatego na rynku znajdziemy cementy, opisane wartościami 32,5; 42,5 oraz 52,5. Ponadto wyróżnia się tzw. wytrzymałość wczesną (mierzoną po 2 lub 7 dniach), oznaczoną literami R, N i L, które wskazują na tempo  przyrostu tego parametru – od najwyższej do najniższej.

Pewny Cement

Skoro poznaliśmy najważniejsze oznaczenia na cemencie z zakresu obowiązującego prawa oraz jego cech fizyko-chemicznych, pozostaje jeszcze jedno pytanie: jak odróżnić dobry jakościowo produkt od produktów cementopodobnych? Otóż podpowiedzią jest oznaczenie „Pewny Cement”. Producenci, spełniający rygorystyczne normy obejmujące proces wytwarzania materiałów budowlanych, poddają się dobrowolnej certyfikacji. Pozytywna ocena ich produktów stanowi gwarancję najwyższej jakości oferowanego asortymentu. Dlatego cement oznaczony charakterystyczną pomarańczową strzałką, to produkt godny zaufania, który wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem sprawdzi się na pewno w pracach budowlanych.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta