Lafarge Cement
Górażdże Cement
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Pytania i odpowiedzi

Na co wskazują poszczególne oznaczenia, przy rodzajach cementów dostępnych na rynku?

W zależności od własności produktu możemy wyróżnić następujące oznaczenia:

  • CEM i numeracja rzymska od I do V — oznacza rodzaj i skład cementu. Im niższa cyfra, tym mniej dodatków.
  • A, B, C — ilość składników mineralnych (A – najmniej, C – najwięcej) – w zestawieniu z ww. skalą tworzą kombinacje np. CEM I – oznacza cement czysty z zwartością dodatków poniżej 8 %, CEM V/B – zawartość różnych dodatków na poziomie od 61% do 80%.
  • K, D, S, P, Q, V, W, L, LL, T, M — informacje o rodzajach dodatków do klinkieru (podstawowego składnika cementu).
  • R, L, N, MSR, HSR, LH, NA — informacje o właściwościach cementu, zależnych od występujących w nim dodatków.
  • 32.5, 42.5 oraz 52.5 — klasa wytrzymałości. Im wyższy numer, tym wyższą wytrzymałość na ściskanie uzyskujemy po normowym czasie 28 dni (np. 52,5 oznacza 52,5 MPa po 28 dniach).
Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta