Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Pytania i odpowiedzi

Jakiego rodzaju piasek najlepiej stosować przy mieszaniu z cementem?

Podstawową własnością piasku, która decyduje o wyborze danego rodzaju, jest jego grubość mierzona w średnicy ziarna. Przygotowując zaprawę stosowaną do prac murarskich lub tynkarskich, stosujemy piasek o granulacji 0,2 lub 0,5 mm (im mniejsze uziarnienie, tym więcej go dodajemy). Natomiast do przygotowania betonu wybieramy piasek o uziarnieniu 0,5 mm.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta