Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Pytania i odpowiedzi

Jak zabezpieczyć wylewkę na bazie cementu przed mrozem, w okresie zimowym? Jakiego rodzaju cement i zaprawę stosować w tym okresie?

Aby zabezpieczyć wylewkę cementową przed negatywnym wpływem ujemnych temperatur powietrza, należy ją zaizolować poprzez przykrycie pokrytej nią powierzchni np. folią, podobnie jak w przypadku betonu. Cement tworząc wiązanie wydziela ciepło będące produktem ubocznym zachodzących reakcji. Należy mu jednak pomóc utrzymać emitowaną energię, aby nie doszło do zamarznięcia cząsteczek wody.

W okresie zimowym do zapraw cementowych warto wykorzystać cementy szybkotwardniejące. Im niższa numeracja, tym krócej cement nabiera pożądanej twardości (np. cementy CEM I są “najszybsze”). Ponadto, aby obniżyć temperaturę zamarzania, warto dodać gotowe domieszki (w płynie lub w proszku).

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta