Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Dlaczego warto wybierać sprawdzony cement?

Na rynku budowlanym mamy do wyboru wiele rodzajów cementów. Jednak nie każdy z produktów spełni nasze oczekiwania. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów jest urabialność mieszanki betonowej.

Liczy się konsystencja

Aby móc efektywnie wykorzystać mieszankę betonową, złożoną z cementu, kruszywa, piasku i wody , należy zapewnić jej odpowiednią urabialność tzw. konsystencję. Odpowiednia konsystencja daje nie tylko możliwość łatwego i estetycznego wbudowania betonu , ale przede wszystkim zapewnia jego właściwą wytrzymałość na ściskanie.. Jednak dostępne na rynku produkty cementopodobne nie zachowują się tak, jak dobrej jakości cementy wyprodukowany w cementowni, co stwarza niepotrzebne ryzyko podczas prac budowlanych.

Porównanie jakości produktów

Ekspertyzy laboratoryjne wskazują, iż zestawienie ze sobą dwóch próbek zaprawy normowej, różniących się tym, że w jednej z nich znajduje się cement (1), a w drugiej produkt cementopodobny (2), przedstawia następujące wnioski. Konsystencja, badana metodą stolika rozpływu, pozwala na uzyskanie rozprowadzenia mieszanki nr 1 na okręgu o średnicy ok. 19 cm, co stanowi pożądany przez budowlańców parametr. Natomiast próbka nr 2 uzyskuje jedynie ok. 12 cm rozpływu. Aby uzyskać konsystencję mieszanki na bazie cementu, należy dolać ok 20% więcej wody zarobowej.

Co z tym ryzykiem?

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że konieczność dodawania wody do mieszanki betonowej na bazie produktu cementopodobnego, skutkuje trwałym obniżeniem najważniejszej własności betonu, jaką jest jego wytrzymałość na ściskanie. W przypadku zastosowania produktu cementopodobnego do wykonania betonu i w konsekwencji dodania większej ilości wody, obniżamy  zarówno wytrzymałość betonu na ściskanie  jak i jego trwałość mrozową – betony z zwiększą ilością ulegają zniszczeniu podczas zimy.

Aby mieć pewność, że zastosowany produkt pozwoli nam osiągnąć zamierzony efekt z jednoczesnym utrzymaniem deklarowanych przez producenta własności, warto skorzystać z wyrobów oznaczonych certyfikatem „Pewny Cement”. Otrzymują go tylko cementy, które  spełniają wysokie standardy wytwarzania.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta