Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się cement od betonu?

Cement to spoiwo mineralne, wytwarzane w cementowniach z wypalonych skał osadowych (margle lub wapń i glina) wymieszanych z gipsem. Natomiast beton to materiał budowlany, otrzymywany dzięki połączeniu cementu z kruszywem (np. piasek, żwir), wodą oraz ewentualnymi dodatkami lub domieszkami mającymi wpływ na jego właściwości, które chcemy uzyskać. Mogą to być:

 1. domieszki chemiczne:
  1. plastyfikatory i upłynniacze (redukują ilość dodawanej wody, poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki betonowej);
  2. napowietrzające (podwyższają mrozoodporność i zmniejszają nasiąkliwość betonu);
  3. przyspieszające wiązanie (stosowane przy szybkich naprawach);
  4. przyspieszające twardnienie (stosowane przy produkcji betonowych prefabrykatów);
  5. domieszki opóźniające (przedłużają proces wiązania cementu, umożliwiając tym samym np. transport betonu przez dłuższy czas);
 2. dodatki mineralne:
  1. popiół lotny krzemionkowy (zmniejszanie ilości wody zarobowej, używanej do produkcji betonu, wzrost odporności na środowiska agresywne chemicznie);
  2. pył krzemionkowy (zwiększenie spoistości oraz wytrzymałości betonu, zapobieganie segregacji jego składników);
 3. włókna (po ich dodaniu otrzymujemy tzw. fibrobeton; zwiększają pochłanianie przez beton energii, stosowane przy konstrukcjach narażonych na obciążenia mechaniczne i termiczne).
Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta