Holcim Polska
Cement Ożarów
Cemex
Cementownia Warta
Cementownia Odra
Dyckerhoff Polska

Baza wiedzy

Praca z betonem w warunkach zimowych

Zbliża się okres zimowy, a wtedy wiele osób prowadzących prace budowlane stanie przed dylematami związanymi z ich kontynuacją. Jednak należy pamiętać, że ta pora roku nie stanowi zbyt wielkiego problemu, o ile się do niej właściwie przygotujemy i użyjemy odpowiednich materiałów.

Trzymać ciepło

W okresie zimowym wyzwaniem dla budowlańców jest woda. Podczas wstępnej fazy dojrzewania betonu, gdy nie miała ona czasu wejść do końca w reakcję z cementem, istnieje ryzyko jej zamarznięcia. To zjawisko niszczy strukturę budulca i obniża jego wytrzymałość na ściskanie. Dlatego, aby tego uniknąć, należy zapewnić betonowi adekwatne warunki dojrzewania. Według Polskich Norm temperatura +5 st. C stanowi minimalny próg efektywności podczas prac budowlanych. Z tego względu należy zadbać nie tylko o odpowiednią ilość ciepła dla składników betonu, także podczas ich transportu, ale i zabezpieczenie poszczególnych elementów frontu robót budowlanych przed zamarznięciem.

Na budowie pracuje też cement

Może to wydać się dziwne, ale nie tylko prace widoczne gołym okiem mają znaczenie. Otóż w procesie hydratacji (wiązania), cement wytwarza stosunkowo dużo energii, która daje określoną ilość ciepła, uniemożliwiającego zamarzanie wody. Najważniejsze są pierwsze momenty tej reakcji, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla wspomnianej wyżej wytrzymałości na ściskanie. Dlatego zasadniczym elementem wpływającym na powodzenie prowadzonych przez nas zimowych prac budowlanych jest dobór cementu. Jego najwydajniejsze rodzaje można rozpoznać po literze „R” na opakowaniu. Na opakowaniu warto również poszukać pomarańczowej strzałki – znaku Pewny Cement, która gwarantuje wysoką jakość jego składu. Aby przyspieszyć wstępną fazę procesu wiązania w niskich temperaturach powietrza, można podgrzać wodę zarobową. Dzięki temu ciepło oddawane w trakcie pracy cementu skutecznie przeszkodzi jej zamarznięciu.

Wrażliwy beton?

Brzmi paradoksalnie? A jednak tak jest. Aby nasze działania mogły przynieść spodziewany efekt, o beton należy odpowiednio zadbać, zwłaszcza zimą. Przede wszystkim musimy zapobiec zamarznięciu jego powierzchni przed osiągnięciem przez budulec odpowiedniej wytrzymałości na mróz. Możemy to zrobić za pomocą włóknin, folii lub innych materiałów izolacyjnych, osłaniając deskowanie.

Ponadto pomocne mogą okazać się nagrzewnice czy dmuchawy. Niektórzy stosują również instalacje elektryczne, dzięki którym podtrzymują odpowiednią temperaturę dojrzewającego betonu. Pomimo opisanych wyżej własności fizyko-chemicznych cementu w trakcie hydratacji, należy mieć na uwadze badania, które wskazują, że prace budowlane poniżej -15 st. C mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapytaj eksperta